ESTRUCTURA ECOLÒGICA

Assegura el funcionament ecològic del territori, permet preservar l'aigua, que és un recurs escàs i vital, donar qualitat i continuïtat als espais verds i alhora mantenir activitats com l'agricultura i la pesca.

Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "P.01.1 Estructura blava", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa de proposta és de caràcter indicatiu.