Xarxes i infraestructures de mobilitat i serveis

Es mostra l'estructura que garanteix el funcionament de la ciutat, formada per les infraestructures de mobilitat d'alta capacitat i les xarxes de serveis.

Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol  "P.01.3 Infraestructura Mobilitat Alta Capacitat", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.