ESTRUCTURA URBANA I SOCIAL

Conformada per les àrees de centralitat, les vies metropolitanes i l'estructura verda, mostra com es pot vertebrar el territori i les relacions socials que es poden establir.

Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "P.01.2 Estructura urbana i social", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa de proposta és de caràcter indicatiu.