PLA DIRECTOR URBANÍSTIC METROPOLITÀ

Descobreix què és el Pla director urbanístic metropolità (PDU) i concretament quines oportunitats planteja per al futur de la ciutat metropolitana. La realitat del territori actual requereix d'un urbanisme repensat i respectuós amb el medi ambient i les persones, coordinat entre els 36 municipis que formen la Metròpolis Barcelona.

Metròpolis Barcelona (PDU)

Metròpolis Barcelona (PDU)

EL PROCÉS DE REDACCIÓ


L'AMB inicia el procés de redacció del PDU metropolità plantejat des de la reflexió tècnica, la comunicació i la participació ciutadana.  Un procés obert, multidisciplinari i transversal que permetrà construir les bases del nou urbanisme de la metròpolis futura.

  • Mètode

    Antecedents, fases, estructura i metodologia per la redacció del PDU metropolità.

  • Coneixement

    Workshops, exposició "Metròpolis Barcelona", exposició itinerant: espais de coneixement, comunicació i participació sobre les propostes per al territori metropolità.

  • Temes

    6 Temàtiques relacionades transversalment, a través de les quals s'explica el funcionament unitari del territori metropolità entès com un ecosistema.