Òrgans de seguiment del Pla

S'han dissenyat els òrgans de seguiment del Pla a partir d'una estructura participativa que se sustenta en tres grans pilars: l'esfera política i tècnica de les institucions públiques —local, metropolitana, autonòmica i estatal—, i la ciutadania.

Òrgans de seguiment del Pla

En relació amb les administracions, s'han constituït diferents comissions que reuniran periòdicament representants de l'AMB amb tècnics i electes dels municipis metropolitans i d'altres àmbits territorials i sectorials. I, pel que fa a la ciutadania, es preveuen tant sessions de debat obertes, com jornades adreçades a públic especialitzat agrupat als col·legis professionals i centres de recerca, i espais de treball més restringit amb a la societat civil, organitzada en associacions, entitats locals, etc.

  • Ciutadania

    Coneix els diferents agents a què s'adreçarà el PDUM, i de quina manera s'ha incorporat la seva veu al procés de participació del Pla.

  • Institucions públiques

    Consulta les diferents comissions de caire polític i tècnic creades per tal d'acompanyar la redacció del Pla director urbanístic metropolità, així com quins són els membres que en formen part.