Ciutadania

L'objectiu d'incorporar aquest sector de participació és el de sumar la visió provinent de la ciutadania, que coneix molt bé els entorns urbans on es mou per viure i treballar, i contrastar les seves percepcions amb les valoracions tècniques que fa l'equip de redacció del Pla.

Nivell ciutadà

El programa de participació ciutadana concreta el mapa d'agents institucionals que cal incorporar a les estructures participatives estables de debat, reflexió i proposta del PDUM. Ara, per tal que el mapa complet sigui el més representatiu possible de la societat metropolitana, cal incorporar-hi la ciutadania, i dissenyar el procés de participació des d'una perspectiva inclusiva que incorpori la diversitat del territori.

D'una banda, amb la societat civil organitzada a través de col·legis professionals i centres de recerca, es plantegen jornades de debat obertes. I, d'una altra, amb les associacions i grups amb interessos concrets, es proposen sessions de treball específiques.

La ciutadania, en canvi, participarà en la realització de sessions territorials de debat obert, acompanyades de l'exposició itinerant "Metròpolis de ciutats", per tal de difondre d'una manera més pedagògica el contingut del Pla.

Finalment, pel que fa a les entitats locals, podran participar bé en les sessions de debat ciutadà previstes, o bé, si escau, es programaran espais de treball específic.