Actualització dels "Reptes i Oportunitats" i incorporació de noves cartografies interactives

Captura web RO

S'ha actualitzat l'espai web dels "Reptes i oportunitats" amb una nova agrupació temàtica i la incoporació de cartografies interactives relacionades amb cada tema.

Coincidint amb el procés de participació engegat, s'ha actualitzat l'apartat web dels reptes i oportunitats del PDU metropolità per dotar de contingut els debats ciutadans i professionals que s'han de dur a terme fins al desembre.

Amb l'anàlisi dels diversos espais, agents i fluxos que la conformen, es vol explicar el funcionament de la metròpolis a través de sis àrees temàtiques que es relacionen entre si de manera complexa.

Per ajudar a entendre cada temàtica, s'han desenvolupat i incorporat al web diverses cartografies interactives relacionades amb cada tema. De moment n'hi ha vuit, i s'aniran ampliant fins a un total de vint-i-nou.

Aquestes cartografies provenen de la documentació gràfica de l'Avanç del Pla i mostren informació diferent en funció de l'escala en què es visualitzen. Així doncs, permeten apropar-se a espais d'interès per a l'usuari a una escala més i a més detall del que permetia el suport físic existent fins ara.

Et convidem a visitar el nou espai dels reptes i oportunitats, investigar els sis temes (infraestructura verda, cicles de matèria i energia, desenvolupament social i econòmic, cohesió social i habitatge, mobilitat i infraestructures del transport, marc regulador i governança metropolitana) i interactuar amb les noves cartografies que hi trobaràs.