Josep Maria Carreras i Quilis

Arquitecte urbanista Exdirector de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques. AMB
Josep Maria Carreras i Quilis
· Titulació d'arquitecte superior en l'especialitat d'urbanisme obtinguda l'any 1982
· Col·laborador tècnic del Servei de Documentació de la Direcció General d'Urbanisme des del 30.6.84 fins a l'1.12.87
· Coordinador de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona responsable del Vallès Occidental (Direcció General d´Urbanisme) des de l'1.12.87 fins a l'1.6.90
· Cap del Servei de Documentació de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya des de l'1 de juny de 1990 fins el 31 de desembre de 2000
· Cap de Servei d'Informació Territorial i Coordinació Tècnica de l'AMB
. Director de Serveis d'Urbanisme de l'AMB des de l'any 2008 fins 2019
. Actualment Director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB