ASSENTAMENTS URBANS

Es mostren els teixits existents des de diferents òptiques: la morfologia, la funció, la localització relativa i el rol metropolità.

Aquesta cartografia està realitzada a partir del plànol "P.03 Assentaments Urbans", que forma part de la documentació gràfica del document d'Avanç.
Aquest mapa de proposta és de caràcter indicatiu.