Àrees de centralitat i innovació

L'articulació i caracterització de la centralitat metropolitana és un dels ingredients més importants en l'urbanisme contemporani. En conglomerats urbans cada vegada més extensos, la discussió sobre els espais centrals i les àrees de centralitat com a nodes d'articulació resulta fonamental pel funcionament i la intel·ligibilitat adequada de les metròpolis.

Àrees de centralitat i innovació
Lector ISSUU