WS06 Les formes de la construcció metropolitana

En aquest workshop es van revisar una suma interessant de projectes urbanístics i d'estratègies urbanes que s'han realitzat en el marc del PGM 76 amb els reajustaments oportuns, i que configuren noves formes de "fabricació urbana" que tenen valor com a resultat material, però també per la seva gestió oportuna i innovadora.

Data
05.03.15
Municipi
Barcelona
Lloc
Disseny Hub Barcelona
WS06 Les formes de la construcció metropolitana