DOCUMENTS DESCARREGABLES

Ordenat temàticament, aquest espai s'anirà actualitzant amb els continguts que es vagin publicant, que es podran consultar i descarregar. Entre la gran quantitat d'informació disponible, destaquen els sis volums que componen l'Avanç del PDU, la publicació dels quals ha estat aprovada pel Consell Metropolità, en data 26/03/2019.

DESCARREGABLES